กิจกรรม CSR "GROWTH GOOD เติบโตสมวัย หัวใจพอเพียง"

Beyond โรงงานผลิตอาหารเสริม เข้าร่วมกิจกรรม CSR "Growth Good เติบโตสมวัยหัวใจพอเพียง" เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเยาวชนสู่สังคมในอนาคต

ความสุขเกิดขึ้นได้จากการแบ่งปัน มิตรภาพดีๆ เกิดขึ้นได้เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตอาหารเสริม เข้าร่วมกิจกรรม CSR "Growth Good เติบโตสมวัยหัวใจพอเพียง" จัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเยาวชนสู่สังคมในอนาคต 

ซึ่ง Beyond ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมลงแรงช่วยปรับพื้นที่ สร้างแปลงผัก ทาสีเครื่องเล่น อาคาร และสบทบทุน จำนวน 30,000 บาท มุ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างเสริมทักษะพื้นฐาน และโอกาส ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี แก่เยาวชน 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านชะวากยาว อ.บ้านนา จ.นครนายก

ขอรับคำปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง โทร. 063-247-8997 หรือ LINE@ : @BEYONDLAB
WEBSITE : www.beyondlab.co.th