CSR ค่ายอาสา Smart learning เรียนรู้เพื่อต่อยอด ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี

Beyond จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมสานฝันให้น้องกับ จัดทำค่ายฯ และสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี สู่อนาคต


บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่(ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมสานฝันให้น้องกับ "ค่าย Smart Learning...เรียนรู้เพื่อต่อยอด ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี" จัดทำค่ายฯ และสร้างห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี สู่อนาคต โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รับมอบห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านปุน ด้วยตนเอง

ซึ่งกิจกรรมในค่ายฯ ได้มีการเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับน้องๆ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งในแง่วิชาการ คณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัว และเชาว์ปัญญา ต่างๆ รวมทั้งการใช้ เพื่อสืบค้นข้อมูล ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปุน อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ที่ผ่านมา

ขอรับคำปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง
โทร. 063-247-8997 หรือ LINE@ : @BEYONDLAB WEBSITE : www.beyondlab.co.th