CSR ค่ายครูอาสา

เพราะโอกาสของคนเรานั้นไม่เท่ากัน คุณอาจจะมีโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิต เพลิดเพลิน และมีความสุขกับกิจกรรมที่คุณทำ แต่ยังมีเด็ก ๆ อีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ และยังรอคอยโอกาสอยู่เสมอ

เพราะโอกาสของคนเรานั้นไม่เท่ากัน คุณอาจจะมีโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิต เพลิดเพลิน และมีความสุขกับกิจกรรมที่คุณทำ แต่ยังมีเด็ก ๆ อีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ และยังรอคอยโอกาสอยู่เสมอ แล้วทำไมคุณไม่ลองหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้? เพราะจิตอาสาของ “กลุ่มอาสาแบกเป้” ที่มีความตั้งใจทำค่ายให้ครบ 70 ค่าย ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อมอบความรู้ รอยยิ้ม และความสุขให้แก่เด็ก ๆ ด้วยความคิด ที่ว่าอยากให้เด็ก ๆ ได้มีความรู้ และความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ผ่านทางกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน ๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งยังปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้แก่เด็ก ๆ เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมผ่านนักเรียน และครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรัก และความเข้าใจให้มากขึ้น โดยเน้นการทำกิจกรรมในโรงเรียนที่ห่างไกล และขาดแคลน


สำหรับกิจกรรมที่ทางกลุ่มอาสาแบกเป้ได้ถ่ายทอดให้น้อง ๆ นั้น จะเน้นความสามัคคีของน้อง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะของการทำงานร่วมกัน กิจกรรมในแต่ละฐานจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับความรู้พร้อมทั้งการเล่นไปพร้อม ๆ กัน เพราะการเล่นผสมผสานการเรียนรู้นั้นจะทำให้เด็กสนุกสนาน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยละลายพฤติกรรมของน้อง ๆ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองให้กล้าแสดงออก โดยการทำกิจกรรมนั้น จะมีคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเสมอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครู และนักเรียน ที่นอกเหนือจากการอยู่ในห้องเรียน น้อง ๆ สามารถเปิดใจให้คุณครูซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้ของน้อง ๆ ในอนาคตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้นั้น นอกจากน้อง ๆ จะสนุกสนานกับการเล่น พร้อมการเรียน ยังสามารถเพิ่มมิตรภาพที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มได้อีกด้วย


เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การปลูกฝังพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่เด็กนั้นจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นว่านอกจากการเรียนภายในห้องเรียนแล้ว การมอบความรู้ และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับกลุ่มอาสาแบกเป้ ครั้งที่ 28 พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่น้อง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการเรียน เพราะสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราส่งมอบความสุขให้แก่กัน “ร่วมแบ่งปันความสุข เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม” ให้แก่น้อง ๆ ที่ห่างไกลไปกับกลุ่มอาสาแบกเป้ เพราะคุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติที่ดีอย่างยั่งยืนได้ด้วยเช่นกัน