ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ปฎิบัติงานประจำโรงงาน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย
1 อัตรา
2.ช่างซ่อมบำรุง 
วุฒิ ปวส. 
เพศชาย 
1 อัตรา
3.พนักงานชั่งวัตถุดิบตามสูตร 
วุฒิ ม.6 
เพศหญิง
1 อัตรา
4.พนักงานฝ่ายผลิต เพศชาย 
2 อัตรา
สนใจสามารถส่งประวัติหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

muttama.beyond@gmail.com

โทร 092-6098800

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัว บียอนด์แล็บ”