สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด “ที่ปรึกษาสุขภาพ”

สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด “ที่ปรึกษาสุขภาพ” นำทีมโดย น้องกลูต้า คุณหมอสาวสวยที่จะคอยปรึกษาสุขภาพ มาพร้อมกับความมั่นใจและความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม และน้องทีออน หนุ่มเภสัช ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาเชิงลึกทุกแง่มุมของการสร้างแบรนด์

สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด “ที่ปรึกษาสุขภาพ” นำทีมโดย น้องกลูต้า คุณหมอสาวสวยที่จะคอยปรึกษาสุขภาพ มาพร้อมกับความมั่นใจและความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของแบรนด์อาหารเสริม และน้องทีออน หนุ่มเภสัช ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาเชิงลึกทุกแง่มุมของการสร้างแบรนด์ ทั้งนี้ ผู้บริการ และทีมงาน บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมใจกันใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความสามัคคีกันในองค์กร และเน้นย้ำถึงพันธกิจหลัก ที่จะเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถเป็นสากล มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) ทั้งลูกค้าภายนอกองค์กร และลูกค้าภายในองค์กรอีกด้วย