บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

วิจัยและพัฒนาสูตรโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่

  1. เห็นผลชัดเจนภายในระยะเวลาอันสั้น
  2. ถูกต้อง และปลอดภัย ต่อผู้บริโภค
  3. ต้นทุนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากปัจจัยสำคัญ 3 ปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วทุกสูตรที่มีการวิจัยพัฒนา ยังคำนึงนึงความเป็นไปได้และโอกาสในการขายของผู้ทำแบรนด์ จึงทำให้ทุกสูตร มีการวิจัยและพัฒนาตามเทรน ไม่ว่าจะเป็นเทรนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ยุโรป ฯลฯ ทำให้ผู้สร้างแบรนด์มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกตัวที่ออกจาก แลปของ Beyond นอกจากจะเห็นผลชัดเจน ปลอดภัย ต้นทุนไม่สูง และยังเป็นสินค้าที่มีความแตกต่าง มีจุดขายที่ชัดเจนอีกด้วย

สนใจขอรับคำปรึกษาเรื่องการพัฒนาสูตร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 0632478997 หรือ Line ID @Beyondlab