บรรยากาศงานทำบุญประจำปี

บรรยากาศงานทำบุญประจำปีในส่วนของสำนักงานขาย บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยากาศงานทำบุญประจำปีในส่วนของสำนักงานขาย บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด