งานสัมมนา “เข้าใจจุดเด่น เน้นจุดขาย”

บรรยากาศงานสัมมนา “เข้าใจจุดเด่น เน้นจุดขาย” ของธุรกิจเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ บริษัท ฮาร์โมนี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยากาศงานสัมมนา “เข้าใจจุดเด่น เน้นจุดขาย” ของธุรกิจเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ บริษัท ฮาร์โมนี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าคนสำคัญ โดย คุณชนินทร์ เล็กสหคุณ Sales & Marketing Manager บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) และ Global Business Development Manager บริษัท มาร์ค ไบโอเทคโนโลยี จำกัด บรรยายถึงรายละเอียดสินค้า จุดเด่น และเทคโนโลยีที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ รวมถึงตอบปัญหาข้อซักถามของสินค้าแต่ละตัวอีกด้วย