งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ U-NO

งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ “U-NO” เลือก เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและส่วนผสมเชิงลึก รวมถึงจุดเด่นของสินค้า

งานสัมมนาตัวแทนจำหน่าย แบรนด์ “U-NO” เลือก เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและส่วนผสมเชิงลึก รวมถึงจุดเด่นของสินค้า โดย คุณชนินทร์ เล็กสหคุณ Sales & Marketing Manager บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่ายได้ซักถามถึงประเด็นข้อสงสัย รวมถึงวิธีตอบคำถามลูกค้าด้วยความเข้าใจอย่างที่ปรึกษาสุขภาพมืออาชีพ โดยช่วงท้ายมี Workshop การคำนวนค่าดัชนีมวลกายเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ ที่ปรึกษาสุขภาพอย่างมืออาชีพของแบรนด์ U-NO ลูกค้าคนสำคัญ