Focus Group Focus Brand จับ จุด ขาย รวยก่อนใคร

งานสัมมนาตัวแทนจำหน่ายรุ่นที่ 1 จากสินค้า Macumi Collagen และ Macumi Fiber ภายใต้แบรนด์ Macumi เจาะลึกคุณสมบัติของสารสกัด สร้างเอกลักษณ์ และความโดดเด่น เพิ่มศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง

"Focus Group Focus Brand จับ จุด ขาย รวยก่อนใคร" งานสัมมนาตัวแทนจำหน่ายรุ่นที่ 1 จากสินค้า Macumi Collagen และ Macumi Fiber ภายใต้แบรนด์ Macumi ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจอย ชญาณิศา รักษาเวียง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ Macumi เป็นแม่งานหลักในครั้งนี้ ภายในงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเจาะลึกคุณสมบัติของสารสกัด พร้อมทั้งเอกลักษณ์ และความโดดเด่น เพื่อสร้างจุดขาย ให้กับแบรนด์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ เล็กสหคุณ Sales & Marketing Manager บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา