กิจกรรมแบ่งปันความสุขกับน้อง

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซับซ้อน นครนายก

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กลุ่มกิจกรรม อาสา ฮาเฮ เข้าจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขกับน้อง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซับซ้อน นครนายก ในโอกาสนี้ทีมงานกิจกรรมได้บริจาคสิ่งของจำเป็น ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาด เงินสด และร่วมเลี้ยงอาหารเย็นรวมถึงกิจกรรมแบ่งปันความสุขอีกด้วย